Dispečink NONSTOP!!! - 608 701 002

Ekologická likvidace vozidel

 • Naše firma ekologicky likviduje jakákoliv vozidla, včetně vozidel vyhořelých, vytopených, či jinak poškozených.
 • Likvidaci provádíme zcela zdarma.
 • Likvidační protokol pro dopravní inspektorát vystavujeme okamžitě po převzetí vozidla.
 • Vaše vozidlo můžeme odtáhnout - po telefonické dohodě
 • Využíváme nejmodernější vybavení a zajištění proti úniku nebezpečných látek.
 • Disponujeme všemi potřebnými povoleními a certifikátem k provozování ekol. likvidace vozidel.
 • Je samozřejmostí, že všechny části vašeho vozidla budou zlikvidovány vymezeným způsobem.
 • Životní prostředí a ekologie nám není lhostejná.

Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Doklad o ekologické likvidaci vozidla je potvrzení o převzetí autovraku. Je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení z registru vozidel. Likvidační protokol pro dopravní inspektorát vystavujeme obratem.


Postup řešení ekologické likvidace

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných).


Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

 • Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla
 • Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku

Při jednání je nezbytné předložit:

 • technický průkaz vozidla (TP)
 • občanský průkaz
 • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

 • technický průkaz vozidla (TP)
 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku,
 • plná moc majitele (jednatele) firmy

Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.